Article 5320

Title of the article

AGE STRUCTURE AND GROWTH OF THE SPOTTED TOADHEAD AGAMA, PHRYNOCEPHALUS GUTTATUS (REPTILIA, SAURIA, AGAMIDAE) IN TEREK SAND MASSIF (EASTERN CISCAUCASIA) 

Authors

Kidov Artem Aleksandrovich, Candidate of biological sciences, associate professor, sub-department of zoology, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (49 Timiryazevskaya street, Moscow, Russia), E-mail: kidov_a@mail.ru
Khayrutdinov Il'dar Zinnurovich, Candidate of biological sciences, associate professor, sub-department of biological resources and aquaculture, Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan (Volga region) Federal University (18 Kremlevskaya street, Kazan, Russia), E-mail: ildar.hairutdinov@kpfu.ru
Ivanov Andrey Alekseevich, Student, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (49 Timiryazevskaya street, Moscow, Russia), E-mail: kidov_a@mail.ru
Kidova Elena Aleksandrovna, Engineer, sub-department of zoology, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (49 Timiryazevskaya street, Moscow, Russia), E-mail: nemyko_e@mail.ru 

Index UDK

598.112.23:591.16 

DOI

10.21685/2307-9150-2020-3-5 

Abstract

Background. The spotted toadheaded agama is one of the most widely distributed species of the genus. Until now, attempts have been made to determine the age and growth of this lizard only by selecting of size groups or individual tagging. The purpose of the study is to estimate the age structure of the population and the growth characteristics of the spotted toad-head agama in Terek Sand Massif using the method of skeletochronology.
Materials and methods. 81 lizards were caught in the vicinity of the Peschaniy settlement in Kursk district Stavropol Krai. The body length (SVL) and tail length (LT) were measured. To determine the age with skeletochronology method, the phalange of third finger from hind right limb was used. After these procedures, the animals were released into the nature.
Results. Most of the captured lizards were young animals (39,5 %) and adult males (39,5 %). Adult females were 21,0 %. In accordance to the age determined by the method of skeletochronology, there were juveniles (39,5 %), yearlings (39,5 %), two-year-olds (19,8 %) and three-year-olds (1,2 %). In the group of adult males, the absolute majority were yearlings (96,9 %), and there was only one two-year-old lizard (3,1 %). In adult females, the majority of individuals were two years old (88,2 %) and only one specimen was one year (5,9 %) and three years (5,9 %) old. The length of lizard’s body at different age was statistically significantly different. The largest sizes had the oldest animals.
Conclusions. Lizards of this species grow intensively throughout their lives, differing well in body length in different age groups. For this reason, it is possible to distinguish individuals of different age groups by size with high confidence. 

Key words

the spotted toadhead agama, Phrynocephalus guttatus, age, growth, skeletochronology, Terek Sand Massif, Eastern Ciscaucasia 

 

 Download PDF

References

1. Tuniev B. S., Orlov N. L., Anan'eva N. B., Agasyan A. L. Zmei Kavkaza: taksonomicheskoe raznoobrazie, rasprostranenie, okhrana [Snakes of the Caucasus: taxonomic diversity, distribution, protection]. Saint-Petersburg; Moscow: Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy «KMK», 2009, 223 p. [In Russian]
2. Lotiev K. Yu., Batkhiev A. M. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Estestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Natural sciences]. 2019, no. 2 (26), pp. 115–128. DOI 10.21685/23079150-2019-2-12. [In Russian]
3. Askenderov A. D., Mazanaeva L. F., Gichikhanova U. A. Vestnik Dagestanskogo nauchnogo tsentra RAN [Bulletin of Dagestan Center of the Russian Academy of Sciences]. 2017, no. 66, pp. 10–16. [In Russian]
4. Gvozdetskiy N. A. Kavkaz [Caucasus]. Moscow: Gos. izd-vo geograficheskoy literatury, 1963, 262 p. [In Russian]
5. Yazan P. G. Tersko-Kumskie peski, ikh zakreplenie i ispol'zovanie v sel'skom i lesnom khozyaystve [Tersko-Kumsky sands, their consolidation and use in agriculture and forestry]. Groznyy: Knizhnoe izd-vo, 1955, 79 p. [In Russian]
6. Surkhaev G. A., Surkhaev I. G., Kulik K. N., Starodubtseva G. P. Ekosistemy: ekologiya i dinamika [Ecosystems: ecology and dynamics]. 2019, vol. 3, no. 4, pp. 5–23. DOI 10.24411/2542-2006-2019-10043. [In Russian]
7. Mishustin S. S., Polynova G. V. Vestnik Instituta kompleksnykh issledovaniy aridnykh territoriy [Bulletin of the Institute for Integrated Research of Arid Areas]. 2019, no. 1-1 (38), pp. 10, 11. DOI 10.24411/2071-7830-2019-10002. [In Russian]
8. Polynova G. V., Mishustin S. S., Polynova O. E. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Estestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Natural sciences]. 2019, no. 2 (26), pp. 150–163. DOI 10.21685/2307-9150-2019-2-15. [In Russian]
9. Anan'eva N. B., Borkin L. Ya., Darevskiy I. S., Orlov N. L. Zemnovodnye i presmykayushchiesya. Entsiklopediya prirody Rossii [Amphibians and reptiles. Encyclopedia of Nature of Russia]. Moscow: ABF, 1998, 576 p. [In Russian]
10. Tabachishin V. G. Sovremennaya gerpetologiya [Modern herpetology]. 2010, vol. 10, no. 3-4, pp. 155, 156. [In Russian]
11. Nakarenok E. G. Povolzhskiy ekologicheskiy zhurnal [Povolzhsky ecological journal]. 2003, no. 1, pp. 77–81. [In Russian]
12. Tabachishin V. G., Kaybeleva E. I., Zav'yalov E. V., Shlyakhtin G. V. Povolzhskiy ekologicheskiy zhurnal [Povolzhsky ecological journal]. 2005, no. 2, pp. 180–184. [In Russian]
13. Polynova G. V., Bazhinova A. V. Zoologicheskiy zhurnal [Zoological journal]. 2012, vol. 91, no. 11, p. 1411. [In Russian]
14. Polynova G. V. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk [Proceedings of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. 2014, vol. 16, no. 5-1, pp. 443, 444. [In Russian]
15. Okshteyn I. L. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 3, Biologiya [Bulletin of Saint Petersburg University. Series 3, Biology]. 2016, no. 3, pp. 107–112. DOI 10.21 638/11701/spbu03.2016.318. [In Russian]
16. Brushko Z. K. Yashcheritsy pustyn' Kazakhstana [Lizards of the Kazakhstan deserts]. Almaty: Konzhyk, 1995, 231 p. [In Russian]
17. Polynova G. V., Bazhinova A. V., Polynova O. E. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Ser.: Ekologiya i bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti [Bulletin of RUDN University. Series: Ecology and life safety]. 2014, no. 4, pp. 11–24. [In Russian]
18. Polynova G. V., Mishustin S. S. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Ser.: Ekologiya i bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti [Bulletin of RUDN University. Series: Ecology and life safety]. 2017, vol. 25, no. 3, pp. 431–441. DOI 10.22363/2313-2310-2017-25-3-431-441. [In Russian]
19. Okshteyn I. L., Korneeva A. A., Mendelevich A. V., Vasil'eva L. N., Sadovskaya A. V., Galkina P. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Estestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Natural sciences]. 2019, no. 1 (25), pp. 126–137. DOI 10.21685/2307-9150-2019-1-13. [In Russian]
20. Kidov A. A., Timoshina A. L., Khayrutdinov I. Z., Matushkina K. A. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser.: Estestvennye nauki [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Natural sciences]. 2016, no. 4, pp. 17–25. [In Russian]
21. Kidov A. A., Timoshina A. L., Khayrutdinov I. Z., Matushkina K. A. Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni I. Ya. Yakovleva [Bulletin of I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University]. 2017, no. 1 (93), pp. 18–24. [In Russian]
22. Kidov A. A., Khayrutdinov I. Z., Matushkina K. A. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Biologiya i ekologiya [Bulletin of Tver State University. Series: Biology and ecology]. 2018, no. 4, pp. 30–37. DOI 10.26456/vtbio25. [In Russian]
23. Çiçek K., Kumaş M., Ayaz D., Tok C. V. Biharean Biologist [Biharean Biologist]. 2012, vol. 6, no. 2, pp. 112–115.
24. Smirina E. M., Ananjeva N. B. Amphibia-Reptilia. 2017, vol. 38, iss. 1, pp. 31–39. DOI 10.1163/15685381-00003080.
25. Bannikov A. G., Darevskiy I. S., Ishchenko V. G., Rustamov A. K., Shcherbak N. N. Opredelitel' zemnovodnykh i presmykayushchikhsya fauny SSSR [Identifier of amphibians and reptiles of the fauna of the USSR]. Moscow: Prosveshchenie, 1977, 415 p. [In Russian]
26. Kidov A. A., Ivanov A. A., Stolyarova E. A., Kondratova T. E., Nemyko E. A., Pykhov S. G., Zheleznova T. K. Estestvennye i tekhnicheskie nauki [Natural and technical sciences]. 2019, no. 12 (138), pp. 112–115. [In Russian]
27. Smirina E. M. Rukovodstvo po izucheniyu zemnovodnykh i presmykayushchikhsya [Guide to the Study of Amphibians and Reptiles]. Kiev, 1989, pp. 144–153. [In Russian]
28. Smirina E. M. First World Congress of Herpetology. Canterbury, UK, 1989, p. 12.
29. Smirina E. M., Anan'eva N. B. Zoologicheskiy zhurnal [Zoological journal] 2001, vol. 80, no. 1, pp. 115–117. [In Russian] 

 

Дата создания: 23.12.2020 09:44
Дата обновления: 23.12.2020 12:15